Aktuality

 

NEDEĽNÉ SLUŽBY BOŽIE 

chrám Boží Kraľovany         každú nedeľu            8.30 hod.

obecný úrad Ľubochňa        párnu  nedeľu           8.30 hod.

 

 

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA

Základná škola s MŠ Ľubochňa

streda

prvý stupeň         12.05 – 12:50 hod.

druhý stupeň       12.55 – 13.40 hod.

 

 

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

streda        13.40 hod.