Aktuality

9. máj 2024 (štvrtok) NÁCVIKY

9. máj 2024 (štvrtok) SLUŽBY BOŽIE na Vstúpenie Krista Pána na nebo

10. máj 2024 (piatok) KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

11. máj 2024 (sobota) ZBOROVÉ UPRATOVANIE KOSTOLA

12. máj 2024 (nedeľa) SLUŽBY BOŽIE