Aktuality

6. december 2023 (streda) VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA Základná škola s MŠ Ľubochňa nebude

7. december 2023 (štvrtok) NÁCVIK VIANOČNÉHO PROGRAMU chrám Boží

7. december 2023 (štvrtok) ADVENTNÁ VEČIEREŇ 17.00 hod. chrám Boží

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

  1. ročník piatok 17.40 hod.
  2. ročník piatok 16.40 hod.

10. december 2023 (nedeľa) NEDEĽNÉ SLUŽBY BOŽIE s prisluhovaním Večere Pánovej

8.30 hod. chrám Boží Kraľovany

10.00 hod. obecný úrad Ľubochňa

10. december 2023 (nedeľa) KOLEDOVANIE 10.00 hod. chrám Boží