Vianočná akadémia 2017

Na prvú slávnosť vianočnú, 25. decembra, sa v chráme Božom konala vianočná akadémia, na ktorej deti, dorast, mládež i dospelí ďakovali nebeskému Darcovi za ten najúžasnejší dar Vianoc – nášho Spasiteľa.