Služby Božie

 

SLUŽBY BOŽIE sa konajú na dvoch bohoslužobných miestach

každú nedeľu o 8.30 hod.                       chrám Boží v Kraľovanoch

párnu nedeľu o 8.30 hod.                        na 2. poschodí Obecného úradu v Ľubochni

Od septembra 2020 sa vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. chráme Božom v Kraľovanoch budú konať detské Služby Božie.

 

Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej

1. februárová nedeľa

4. pôstna nedeľa

Zelený štvrtok

Konfirmačná slávnosť

Deň pokánia

Kajúca nedeľa

1. októbrová nedeľa

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa