Služby Božie

SLUŽBY BOŽIE sa konajú na dvoch bohoslužobných miestach

každú nedeľu o 8.30 hod.                       chrám Boží v Kraľovanoch

nepárnu nedeľu o 10.00 hod.                  na 2. poschodí Obecného úradu v Ľubochni

Od septembra 2020 sa vždy poslednú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v  chráme Božom v Kraľovanoch budú konať detské Služby Božie.

Od septembra 2023 sa vždy druhú nedeľu v mesiaci o 8.30 hod. v chráme Božom konajú konfislužby. Sú to služby Božie, ktoré organizujú a vedú naši konfirmandi.

Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej

1. februárová nedeľa

4. pôstna nedeľa

Zelený štvrtok

Konfirmačná slávnosť

Deň pokánia

Kajúca nedeľa

1. októbrová nedeľa

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa