Detská besiedka

 

Aj dieťa potrebuje počuť Božie slovo a nájsť si svoje miesto v cirkevnom zbore.

Preto sa v nedeľu o 11.00 hod. na farskom úrade koná stretnutie detí.

Spolu sa modlíme, spievame Pánu Bohu na chválu, spoznávame Ho cez biblické príbehy, vyrábame zaujímavé veci, hráme sa rôzne hry vo vnútri a ak to počasie dovolí aj vonku.

Na začiatku školského roka prijmeme v chráme Božom požehnanie, radi vystupujeme na Službách Božích. Keď fúka dobrý jesenný vietor, púšťame si šarkanov a keď je v zime dosť snehu, staviame si snehuliakov alebo sa sánkujeme. V lete spolu trávime týždeň na zborovom detskom dennom tábore. Radi chodíme aj na seniorálne stretnutia detí. Pred Vianocami chodíme koledovať s vianočnými oblátkami, ktoré pečú naše dobré tety.