Biblické hodiny dospelých

Keďže aj nášmu telu doprajeme pokrm aj častejšie ako raz do týždňa, nášho ducha túžime sýtiť Božím slovom nielen v nedeľu. Preto sa stretávame na biblických hodinách dospelých vo štvrtok o 18.00 hod. na fare.

V adventnom a v pôstnom období sa namiesto biblických hodín konajú v rovnakom čase večierne v chráme Božom.

Pozývame aj teba, príď a spoznávaj Ho s nami!