2018

 

Otvorte pomyselné dvere a uvidíte, čo priniesol r. 2018 do nášho cirkevného zboru