Rozhlasové Služby Božie

 

 

Dňa 11. novembra 2018 bol v našom chráme Božom v Kraľovanoch nahrávaný záznam služieb Božích pre rozhlas.

Vysielaný bol dňa 25. novembra 2018, v poslednú nedeľu cirkevného roku, ktorá sa nazýva aj Nedeľou večnosti.

Záznam je možné si vypočuť na adrese:    https://slovensko.rtvs.sk/relacie/181146/evanjelicke-sluzby-bozie-z-kralovian