Detský denný tábor 2018

 

V prvý týždeň prázdninový sa deti nášho cirkevného zboru stretávali na Dennom detskom tábore (2.-6. júl).

Témou tábora boli vodné príbehy Novej zmluvy. Cez slovo Božie sme videli krst Pána Ježiša v rieke Jordán, boli sme svedkami bohatého rybolovu učeníkov, zažili sme predivné utíšenie búrky na mori a napokon sme so ženou Samaritánkou boli pri studni živej vody.

Urobili sme si aj výlet a navštívili sme Kolibu panorámu v Nezbudskej Lúčke.

Veríme, že sám Pán Boh si požehná deťom zvestované slovo a zachováva ich vo viere v Neho.