Koledovanie 2018

 

 

Ochotné sestry aj tento rok napiekli vianočné oblátky pre domácnosti nášho cirkevného zboru.

Deti, dorast a mládež ich s vinšom na perách rozniesli v 3. adventnú nedeľu.