Vystúpenia 2018

 

V prvú októbrovú nedeľu, dňa 7. októbra 2018, sme ako Boží vďačný ľud Pánu Bohu ďakovali za Jeho požehnanie, ktoré spočinulo aj na tohtoročnej úrode.

Pri tej príležitosti vystúpil náš zborový spevokol.

         

 

Dňa 21. októbra 2018 sme si pripomenuli 105. výročie posvätenia chrámu Božieho.

Pri tejto milej slávnosti so svojimi piesňami a básňami vystúpili deti.

 

 

Deti, dorast a zborový spevokol spestril program slávnostných služieb Božích aj počas vianočných sviatkov.

Veď každý z nás má za čo Pánu Bohu ďakovať, každý z nás Ho má za čo oslavovať.