Konfirmačná slávnosť

 

Po dvojročnej príprave sa dňa 2. júna 2019, v nedeľu po Vstúpení, konala konfirmačná slávnosť. Traja mladí ľudia sa stali dospelými členmi nášho cirkevného zboru. Tú významnú chvíľu, keď vyznávali svoju vieru v Trojjediného Boha, keď sľubovali vernosť Jemu a svojej cirkvi a keď prvý krát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej sme prežívali s nimi. Zaspomínajme si na slávnosť prostredníctvom niekoľkých fotiek.