Vianoce 2019

 

 

Počas vianočných sviatkov nám na Službách Božích poslúžili nielen manželia Bázlikovci, ktorí zastupujú ses. zborovú farárku počas materskej dovolenky, ale privítali sme medzi nami aj ses. Ruth Chmeľovskú, študentku Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

         

 

Program štedrovečerných Služieb Božích obohatili deti, ktoré svojimi básňami a piesňou vítali narodeného Spasiteľa.