Konfirmačná slávnosť 2020

 

V nedeľu, 23. augusta 2020, sa v chráme Božom o 10.00 hod. konala konfirmačná slávnosť.

Po dvojročnej konfirmačnej príprave pred Božiu tvár predstúpili Kristián Hnilica a Erika Zjarová, potvrdili krstnú zmluvu, vyznali vieru v Trojjediného Boha a sľúbili vernosť svojmu Bohu a svojej cirkvi.

Prajeme im, aby Pán Boh sa aj naďalej k nim priznával a pomohol im svoje sľuby naplniť.