Podpora zboru

 

Ďakujeme vám, že si nielen prezeráte našu web stránku, ale sa za nás aj modlíte. Potrebujú to naše deti, náš dorast, mládež, naši otcovia a matky, krstní i starí rodičia. Vaše modlitby potrebuje naša detská besiedka, dorast, biblické hodiny, náš spevokol i spoločenstvo veriacich, ktoré sa stretáva k službám Božím. Potrebujeme to všetci, modlite sa za nás.

 

A ak by vás Pán Boh naplnil štedrosťou a obetavosťou, môžete nás podporiť aj finančne.

Náš IBAN je SK 5509000000000321415303.

 

Za všetko vám ďakujeme a vyprosujeme pre vás Božie požehnanie.