Reformačné slávnosti LOS

 

V rámci jubilejného roka sa konajú rôzne podujatia. Medzi ne patria aj slávnosti v seniorátoch. Tieto sa konali v našom Liptovsko-oravskom senioráte dňa 23. apríla 2017 v cirkevnom zbore Partizánska Ľupča. Na slávnostiach sme sa zúčastnili aj my, deti, dorast i dospelí.

Slávnosti sa začali službami Božími, na ktorých kázal br. superintendent ECAV v Českej republike Mgr. Marián Čop. V rámci služieb Božích bola udelená cena Leonarda Stöckela ses. Janke Krivošovej a br. Ondrejovi Mrlianovi.

Po službách Božích bol odhalený pamätník vybudovaný k 500. výročiu reformácie.

V rámci obednej prestávky bolo možné si prezrieť výstavu reformácie a gobelínov, zakúpiť si kresťanskú literatúru a iné predmety, vypočuť si prednášku Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, získať informácie o Evanjelickej bohosloveckej fakulte a o práci Diakonie, pozrieť si scénické vystúpenie študentov Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši, vypočuť si niekoľko spevokolov a hudobných skupín z cirkevných zborov Liptova a Oravy.

Po obednej prestávke sa začal popoludňajší program, v rámci ktorého zazneli historické prednášky o reformácii na Liptove a na Orave, boli ocenené osobnosti nášho seniorátu a všetko bolo popretkávané vstupy hudby a slova.

Pre deti bol pripravený program v základnej škole, kde zotrvali až do svojho vystúpenia na záver popoludňajšieho programu. A aj mládež mala svoj program v kultúrnom dome.

Počasie bolo také aprílové, ale veríme, že tieto slávnosti boli na obohatenie každému, kto sa ich zúčastnil.