Spevokol

Spievať Pánu Bohu na chválu, to je prirodzený prejav kresťana. To, čo sa ukrýva v jeho srdci, to, čo napĺňa jeho myseľ, to, čo ho v Božej blízkosti teší i trápi, vkladá do svojich piesní. A tam, kde žije Božia rodina, tam zaznieva aj spoločný spev, tam časom vzniká spevokol. Tak ako aj ten náš.

Nie sme profesionáli, odborníci na spev, hudbu a ani dirigovanie. Občas zaspievame aj falošne, občas si pomýlime aj slová. Ale sme ľudia, ktorí túžia piesňou oslavovať svojho Boha.

Väčšinou sa stretávame raz týždenne vo štvrtok o 18.45 h. na fare. Nacvičujeme piesne, ktoré sú potom súčasťou slávnostných služieb Božích konaných v našom chráme. Raz ročne sa zúčastňujeme aj stretnutia spevokolov cirkevných zborov Oravy.  Na nácvikoch býva veselo.

Pozývame aj vás, pridajte sa k nám, aby sme spolu oslavovali Toho, ktorý ako jediný je hodný všetkej cti a chvály.