Štruktúra zboru

 

Predsedníctvo cirkevného zboru

Brdiarová Zuzana – zborová farárka

Kušnierik Bohuslav – zborový dozorca

 

Členovia zborového presbyterstva

Babušiaková Elena

Had Ján ml.

Had Ján st.

Hadová Adriana

Kmeťová Jarmila

Kraľovanská Mária

Kubinda Peter

Kubindová Eva

Kušnieriková Ľubica

Lepeta Dušan

Okoličániová Katarína

 

 

Výbory

Hospodársky výbor

Revízna komisia

 

Kantorská služba

Hadová Agáta

Hadová Terézia

Kováčová Kristína

Schmidtová Katarína