Poďakovanie za úrodu

 

V nedeľu, 6. októbra, sme v chráme Božom Pánu Bohu ďakovali za úrodu, ktorú nám zo svojej milosti dal, a tak sa opäť raz postaral o každodenný chlieb pre nás a naše rodiny.  Zároveň sme mali možnosť po spovedi pristúpiť k štedroprestretému stolu Pánovmu, a tak sýtiť svoju dušu Božou milosťou nad našimi vyznanými a oľutovanými hriechmi.