Požehnanie na začiatku šk. roka

 

V prvú septembrovú nedeľu prijali žiaci, študenti a pedagógovia požehnanie, aby nový školský rok bol naplnený úspechom, vytrvalosťou, trpezlivosťou a radosťou z možnosti sa vzdelávať.

Veríme, že Pán Boh sa bude priznávať k ich úsiliu.