Stretnutie detí Oravy 2018

 

V nedeľu 23. septembra sme sa s deťmi nášho cirkevného zboru zúčastnili Stretnutia detí cirkevných zborov Oravy, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne.

Témou stretnutia boli Zvieratká z džungle, cez príbeh ktorých zaznela zvesť o Pánu Bohu.