Reformačné slávnosti Kraľovany

 

Významné jubileum  – 500. výročie reformácie sme si pripomínali aj v našom cirkevnom zbore.

Od apríla do decembra bol nad vchodom do chrámu naištalovaný baner s Lutherovou ružou uprostred a s významnými jubilejnými rokmi.

Na biblických hodinách dospelých sme sa venovali reformácii a reformačným princípom už dlhšiu dobu a v jeseni sme sa zoznámili s 95. výpovediami Dr. Martina Luthera. Odkazy reformácie zazneli aj na nejedných službách Božích.   

Dňa 31. októbra sa v našom chráme konali raňajšie slávnostné Služby Božie, na ktorých bola odhalená pamätná tabuľa k tomuto výročiu. Po Službách Božích bol v záhrade za kostolom zasadený Strom reformácie.

Našu vďačnosť za Božie dielo medzi nami sme do modlitieb a piesní vložili aj na večerných Službách Božích, v rámci ktorých bol premietaný dokumentárny film Po stopách Dr. Martina Luthera.

Pociťujeme veľkú vďačnosť Pánu Bohu, že sme sa mohli dožiť takého významného jubilea. Vidíme v ňom úžasnú milosť Božiu, ktorú na nás Pán Boh zosiela v našej cirkvi, v našom cirkevnom zbore, v našich rodinách i v našom živote.