Pamiatka posvätenia chrámu 2023

Dňa 19. októbra 2023 uplynulo 110. rokov od posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu, 22. októbra 2023, konali slávnostné služby Božie. Program svojou piesňou obohatil zborový spevokol. O narodeninám nášho kostola sa rozprávali aj deti na detskej besiedky. Po tom, ako si vyrobili papierový kostol, vstúpili do toho nášho skutočného a spoznávali jeho jednotlivé časti.