20. výročie vzniku Cirkevného zboru ECAV Kraľovany

 

Dňa 1. júla 2020 uplynulo 20 rokov odvtedy, ako bol dištriktuálnym presbyterstvom zriadený Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kraľovany.

Pri tejto príležitosti sa dňa 5. júla 2020 konali slávnostné služby Božie, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil br. senior Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Stanislav Grega.