Dorast a mládež

V rámci školy, voľného času a rodiny máme kopec zaujímavých aktivít, popri ktorých sa nám niekedy/často/vždy zdá, že čas a chuť na stretnutie s Bohom a Jeho slovom už nenachádzame alebo nechceme nájsť. Možno aj preto momentálne nefungujú stretnutia dorastu a mládeže.

V minulosti sa dorast stretával popri príprave na konfirmačnú slávnosť. Keďže nás bola „hŕstka“, spojili sme sa s dorastom v cirkevnom zbore v Párnici. Stretnutia sa konali v piatok o 17.00 hod. v zborovej miestnosti v Párnici. Bolo nám spolu fajn. Cez jarné a jesenné prázdniny sme mali víkendovku v zborovom dome v Párnici a v lete tábor v rôznych krajoch našej krásnej krajiny. Niekedy sami, inokedy aj s dorastom iných cirkevných zborov. Raz ročne sme chodili na seniorálne stretnutie dorastu a na sústredenie konfirmandov KoLOS, ktoré organizuje Liptovsko-oravský seniorát.