Dorast a mládež

Stretnutie dorastu sa koná piatok o 17.40 hod. na fare. Keďže si uvedomujeme, že v dnešnej dobe sú medziľudské vzťahy veľmi krehké a skutočné priateľstvá veľmi vzácne, tento rok sa na príklade Pána Ježiša učíme byť dobrými priateľmi pre svojich priateľov.