Detský denný tábor 2023

Posledný týždeň letných prázdnin, 28. august – 1. september 2023, sa konal Detský denný tábor. Téma tábora znela „Kraľovany hľadajú svoju superstar“. Tábor bol zameraný na objavovanie hodnôt človeka, aby si deti uvedomili, že sú výnimočné, jedinečné, vzácne a bohato obdarené duchovnými darmi. A zároveň deti mali pochopiť, že Pán Ježiš je jediná skutočná superstar, ktorú sa oplatí obdivovať a jej príklad nasledovať. Tábor bol naplnený spevom piesní, modlitbami, hrami, súťažami, tvorivými dielňami. Vyvrcholením bolo nedeľné vystúpenie v kostole počas služieb Božích na začiatku školského roka, kde deti prijali Božie požehnanie k nastávajúcim prácam a povinnostiam.