Kráľovská detská besiedka

 

Na záver školského roka sme si urobili výnimočnú detskú besiedku. Pripomenuli sme si, že Hospodin je kráľom a my sme Jeho kráľovskými deťmi.