Detský pobytový tábor 2017

 

Už skoro na konci prázdnin (21. – 25. augusta 2017) sa konal detský pobytový tábor v Oravskom centre mládeže Rímsko-katolíckej cirkvi v Ústí nad Priehradou.

Naše deti prežili čas hier, súťaží, skúšok odvahy, tvorivosti, čas počúvania i rozprávania, modlitieb a spevu s deťmi z Istebného, Veličnej a Leštín.  Okrem svojich rovesníkov mali možnosť spoznať členov Jákobovej rodiny.

Dokonca ďakujúc Pánu Bohu za Jeho ochranu a požehnanie vystúpili s piesňou nasledujúcu nedeľu v našom chráme Božom, ako aj v chráme v Istebnom a vo Veličnej.

A už teraz vyjadrili túžbu stretnúť sa opäť o rok.