Pomoc sociálne slabším rodinám

 

 

Pán Boh je Darca mnohých štedrých darov. Každý deň môžeme pozorovať, čím konkrétne nás alebo našu rodinu z lásky obdarúva.

Niekoľko rodín z nášho cirkevného zboru sa rozhodlo z nebies darovaného darovať ďalej. Zapojili sa do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý už niekoľko rokov podporuje sociálne slabšie rodiny v Srbsku.

Dvadsaťdva vianočných balíčkov veríme poteší dvadsaťdva malých detských srdiečok a na vyčarí úsmev na ich tvár.

A tak veľké ďakujem patrí Pánu Bohu i obetavým darcom.