Pomoc sociálne slabším rodinám

 

Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, v ktorom je možné vianočným darom potešiť dieťa zo sociálne slabšej rodiny v Srsbku.

Pridalo sa 17 ochotných rodín z nášho cirkevného zboru.

Veríme, že aj naše dary vyčaria úsmev na tvárach detí.