Život v zbore

Sme malý cirkevný zbor, ale z Božej milosti žijeme a konáme na Božiu slávu.