Seniorálny konvent 2016

 

Raz ročne zasadá konvent Liptovsko-oravského seniorátu ako najvyššie grémium seniorátu.

V roku 2016 sa konal na pôde nášho cirkevného zboru (19. marec 2016).