Konfivýlet

V piatok podvečer, 22. septembra 2023, sme sa vybrali s našimi konfirmandi na kolotoče, ktoré boli súčasťou jarmoku mesta Dolný Kubín. Niektoré kolotoče si naozaj vyžadovali aj dávku odvahy.