Kontakt

 

Ev. a. v. farský úrad

Kraľovany 28

027 51 Kraľovany

 

tel.: 043/589 81 45, 0908 520 593, czkralovany @gmail.com

zborová farárka – Mgr. Zuzana Brdiarová

zborový dozorca – Bohuslav Kušnierik