Veľkonočná akadémia 2022

 

Na prvú slávnosť veľkonočnú, dňa 17. apríla 2022, sa o 14.00 hod. v našom chráme Božom konala Veľkonočná akadémia. Bolo to pásmo slova a hudby od našich detí a dospelých pre všetky deti a dospelých. Chrám sa niesli piesne zborového spevokolu i piesne detí. Vypočuli sme si báseň s názvom Veľkonočná modlitba od Zlatice Oravcovej i príbeh o obetovaní sa z obdobie prvej svetovej vojny. Deti vo svojom divadle stvárnili veľkonočný príbeh vzkriesenia Pána Ježiša. Zazneli tóny organu a v závere zhromaždenie spolu zaspievalo pieseň Kristus vstal z mŕtvych. Veríme, že spoločne strávený čas bol pre všetkých obohatením.