Pečenie oblátok 2016

 

Keď už bolo priam cítiť vôňu Vianoc, naším farským úradom sa šírila vôňa oblátok.

Niekoľko sestier sa rozhodlo potešiť ostatných bratov a sestry tak, že im napečú oblátky.

Tie potom v 3. adventnú nedeľu s malým vinšom na perách rozniesli do každého domu naše deti a náš dorast.