Skúška konfirmandov

 

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, dňa 30. mája 2019, sa v chráme Božom uskutočnila skúška konfirmandov. Prinášame vám niekoľko záberov z tohto výnimočného okamihu.