Požehnanie na začiatku školského roka 2023

V nedeľu, 3. septembra 2023, sa v chráme Božom konali služby Božie, v rámci ktorých bolo žiakom, študentom i pedagógom udelené požehnanie na začiatku nového školské roka. Program služieb Božích obohatili svojim vystúpením deti z detského denného tábora.