Konfiprespávačka

Z piatka na sobotu, 8.-9. september 2023, naši konfirmandi svoje postele vymenili za spacáky a podlahu farského úradu a spolu strávili večer, noc i doobedie. Stretnutie bolo venované tvorbe a upevňovaniu vzťahov medzi nimi, nastaveniu pravidiel pre celoročné vzdelávanie a stretávanie a prvým otázkam konfirmačnej prípravy.