Seniorálna pastorálna konferencia 2017

 

Dňa 15. mája 2017 do nášho cirkevného zboru zavítali duchovní Liptova a Oravy na seniorálnu pastorálnu konferenciu, ktorá sa koná jeden krát v mesiaci (zvyčajne 2. pondelok) vždy v inom cirkevnom zbore.

Najskôr bola v chráme Božom úvodná pobožnosť a potom zasadnutie prebiehalo v zasadacej miestnosti Obecného úradu.